Những yếu tố chính cấu tạo nên “vi khí hậu” bao gồm: Ánh sáng – Nhiệt độ – Độ ẩm – Âm thanh – Chất lượng không khí

Đây là phương pháp thiết kế  tổng hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế về bối cảnh và nhu cầu  nhằm tạo ra một hình thức kiến trúc thỏa mãn điều kiện tiện nghi cho người sử dụng.

DỰ ÁN NHÀ VƯỜN NỔI BẬT

PAA Home

PAA Home

 • Địa chỉ: Thái Bình
 • Quy mô thiết kế: 170m²
 • Địa điểm: Quảng Xương – Thanh Hóa
 • Diện tích đất: 660m²
 • Diện tích xây dựng: 200m²
 • Diện tích sàn 300m²
 • Địa điểm: Sông Diêm – Thái Bình
 • Diện tích khu đất 1000m²
 • Diện tích xây dựng: 150m²
 • Diện tích sàn: 280m²
 • Địa điểm: Sóc Sơn – Hà Nội
 • Diện tích đất: 3500m²
 • Diện tích xây dựng: 120m²
 • Kết cấu: Nhà khung sắt mái tôn + bê tông nhẹ
 • Địa điểm: Phù Linh – Sóc Sơn – Hà Nội
 • Diện tích đất: 230m²
 • Diện tích tầng 1: 89m²
 • Địa điểm: Phú Thọ
 • Diện tích đất: 2200m²
 • Diện tích xây dựng tầng 1: 175m²
 • Địa điểm: Chương Mỹ
 • Diện tích đất: 421m²
 • Diện tích xây dựng tầng 1: 166m²

Giá trị cốt lõi

TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP

Không đơn giản là một đơn vị thiết kế kiến trúc thông thường WINKING đẩy mạnh giá trị bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, cộng đồng và đặt điều đó lên cao nhất có thể.